Jesteś w: badania termowizyjne

Badania i pomiary termowizyjne

Jesteśmy firmą od lat świadczącą profesjonalne usługi z zakresu pomiarów i badań termowizyjnych. Działamy na terenie całego kraju. Posiadamy certyfikat ITC poświadczający najwyższe kwalifikacje zawodowe w zakresie termowizji. Pomiary wykonujemy w zakresie temperatur od: -20˚C do +1200˚C. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt, mobile: (+48) 609-37-38-38

Badania termowizyjne cennik

Nasza oferta obejmuje:

  • Pomiary termowizyjne

  • Przeglądy budowlane

  • Przeglądy i pomiary elektryczne

  • Przeglądy gazowe

  • Pomiary oświetlenia

  • Wycena nieruchomości


Badanie i Pomiar termowizyjny

obejmuję metody badawcze polegające na prostym bezinwazyjnym, nieniszczącym, natychmiastowym zdiagnozowaniu stanu badanego przedmiotu, urządzenia czy obiektu. Badanie termowizyjne jest to jedyna metoda wykrywania wszelkich nieprawidłowości, w których główną rolę odgrywa rozkład temperatur. Termografia znajduje zastosowanie w: budownictwie, energetyce, ciepłownictwie, nauce, medycynie, przy diagnostyce urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych, oraz wszędzie tam gdzie istotną rolę odgrywa rozkład temperatury. Badanie termowizyjne jest metodą nieniszczącą nie wymaga wykonywania miejscowych odkrywek. Pomiar termowizyjny daje możliwość obrazowania całych obiektów a nie tylko jego fragmentów, a więc jest najdokładniejszą i najszybszą metodą badania. Wynikiem badania termowizyjnego jest termogram, który obrazuje rozkład temperatur badanego obiektu. Badania termowizyjne w budownictwie to najlepszy sposób wykrycia miejsc ucieczki ciepła tzw. mostków termicznych, punkt rosy, a także oceny stanu cieplnego obiektu.

Termografia

inaczej termowizja (ang. thermovision) to specjalistyczny rodzaj badań, umożliwiający obserwację ciepła emitowanego przez obiekty znajdujący się w polu widzenia kamery, a dokładniej emisję promieniowania podczerwonego. Podczerwona część widma zostaje następnie przetworzone w postać kolorowej mapy obrazującej rozkład temperatur. Każdy obiekt i ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania w paśmie średniej podczerwieni, czyli promieniowaniu podczerwonym o długości fali od ok. 0,9 do 14 μm. Termografia opiera się na zjawisku fizycznym polegającym na emitowaniu fal elektromagnetycznych przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego. Intensywność promieniowania podczerwonego proporcjonalna jest do temperatury ciała. Zasada działania kamer termowizyjnych opiera się na prawie Stefana-Boltzmanna.

(ang. thermovision) nazywane również termografią obejmuję metody badawcze polegające na prostym bezinwazyjnym, nieniszczącym, natychmiastowym zdiagnozowaniu stanu badanego przedmiotu, urządzenia czy obiektu. Jest to jedyna metoda wykrywania wszelkich nieprawidłowości, w których główną rolę odgrywa rozkład temperatur. Termografia znajduje zastosowanie w: budownictwie, energetyce, ciepłownictwie, nauce, medycynie, przy diagnostyce urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych, oraz wszędzie tam gdzie istotną rolę odgrywa rozkład temperatury. Badanie termowizyjne mają na celu określenie pola temperaturowego badanego obiektu. Pomiary termowizyjne to najlepszy sposób wykrycia miejsc ucieczki ciepła tzw. mostków termicznych, punkt rosy, a także oceny stanu cieplnego obiektu.